Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Internasjonal konferanse om leukodystrofier

Den 24. internasjonale konferansen om leukodystrofier fant sted i Dekalb, Illinois, USA den 21. – 23. juli 2005. Arrangør var United Leukodystrophy Foundation (ULF), og konferansen samlet mange av de fremste fagfolkene innenfor forskning og medisin på dette spesielle feltet. Vi har fått et referat fra selve oppholdet og en oppsummering av det faglige innholdet.

REFERAT FRA OPPHOLDET

Årets konferanse hadde tittelen ”LOVE AND SCIENCE 2005". Den var tilegnet Polly Green, en av grunnleggerne av organisasjonen ULF, som døde i fjor.

Fra Norge deltok Alf Bjørnstad, Rikshospitalet, Marianne Lindmark og Torill Øverby Kvan, Frambu. Det var en stor opplevelse å få delta på en kongress som samler foreldre og pårørende fra hele USA, samt forskere fra både Europa og USA. ULF-konferansen inviterer de fremste forskere innen medisin og genetikk, og alle kommer, år etter år!

En av grunnene til den gode oppslutningen er det unike møtet mellom personer med en leukodystrofi, pårørende og fagpersoner. Konferansen har et eget ”second opinion program” der familier som har spørsmål vedrørende diagnose og behandling kan få møte noen av verdens beste forskere, ansikt til ansikt. Programmet kan også gi tjenester utenom konferansen gjennom ULF sine nettsider: www.ulf.com

For doktor Alf og ernæringsfysiolog Marianne var det bare å henge med i svingene – her var det ny kunnskap på mange felt, og til tider - på svært høyt nivå.  Vi kan dessverre bare slå fast at når det gjelder behandlingstiltak for MLD og andre leukodystrofier, ligger dette svært langt inn i framtiden. Se for øvrig Mariannes oppsummering av innleggene fra flere av forelesningene.

 

 

En spesiell opplevelse ble det å høre dr. Hugo Moser (kjent som doktoren fra filmen ”Lorenzosolje” –  en av de virkelig store ”guruer” innen forskning på leukodystrofier.

For spesialpedagog Torill ble konferansen  først og fremst en bekreftelse på at i det psyko/sosiale feltet har vi i Norge lite å lære. Selv om ikke barna hadde adgang til konferansen ble det mange rørende møter med foreldre.

20051128 - Marianne og Alf.jpg

Marianne og Alf med dr Moser

Deres historier liknet til forveksling mange av de historiene jeg har fått fra våre foreldre, med ett viktig unntak: behovet for å samle inn penger – og å finne kreative måter å gjøre det på! Det var vondt å høre hvor kynisk man måtte være for å få tilstrekkelig god helseforsikring, eller hvordan man best mulig skulle skaffe til veie nye hjelpemidler. Vi fikk nok alle en aha-opplevelse med tanke på norske forhold.  Selv om ikke alt er like bra hos oss bestandig, fortoner vårt sosial- og trygdesystem seg som rene himmelriket for amerikanske familier!

 

MLD folder.JPG

 Forsiden til MLD Foundations folder ”The faces of MLD

Som alltid når familier samles, var det mye latter og svart humor som vi kjente oss igjen i. Det var gripende øyeblikk, som da alle var samlet til lystenning for de som var døde siste år. Og det var mye varme og engasjement – vi reiser gjerne tilbake!

Hilsen Torill

 

OPPSUMMERING AV DET FAGLIGE INNHOLDET

Shari Baldinger, MS, Northwestern Hospital, Minneapolis, USA
”Building blocks for understanding leukodystrophy & genetics”

Baldinger ga forsamlingen en rask og enkel innføring i genetiske prinsipper og arvegang bak flere av leukodystrofiene. Vi kan i dag screene for mange ulike sykdommer. Hun understreket viktigheten av det å tenke igjennom hvorfor og hva man kan tilby før man gjør screening.

Det er nå funnet et gen slik at man kan teste for CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-cortical Infarcts and leukoencephalopathy). Erfaring til nå tilsier at sykdommen varierer mye og personlig tror hun det er en del pasienter med denne diagnosen per i dag feilaktig går under en MS- diagnose.

Lena Bezman, MD, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA
”Apples & oranges on the family tree, what is a Pedigree”

Det finnes i USA en relativt stor database med genetisk og slektsinformasjon om en rekke familier affisert med ALD/AMN. Ms Bezman forklarte hvordan informasjonen i disse familietrærne kan benyttes for å identifisere bærere og mer effektivt teste familiemedlemmer før symptomer av sykdommen kommer til syne. Alle familier som ønsker er velkommen til å samle og sende inn informasjon om seg og sine slektninger.

Nga Hong Brereton, MS, RD, Johns Hopkins University Hosp., Baltimore, USA
Dietbehandling ved ALD/AMN

ALD/AMN er en medfødt feil i lipid/ fettmetabolismen som fører til en opphopning av lange mettede fettsyrer, C 24:0 og C26:0 sk.very Long chain saturated fatty acids (VLCFA). De vevene i kroppen som blir sterkest affisert ved sykdommen er hvit substans i hjernen, binyrer og ryggmargen.

Insidensen er 1/17 000. Sykdommen finnes beskrevet over hele verden og i alle befolkningsgrupper. Til nå er det identifisert over 620 forskjellige genmutasjoner som kan alle gir opphav til sykdommen.

Målene for diettbehandlingen er å gi pasienten en adekvat ernæring som dekker kroppens behov for alle næringsstoffer samt å redusere akkumuleringen av VLCFA.  Dietten bygger på følgende prinsipper.

 • Lav fettdiett, totalt 10 E% fra maten
 • Tilskudd med terapeutisk olje (Lorenzo’s olje eller sennepsfrøolje) motsvarende 20 E%
 • Vurdering av og eventuelt tilskudd av essensielle fettsyrer
 • Vurdering av og eventuelt tilskudd av vitaminer og mineraler

For pasientene betyd dette i praksis at de kan spise fri mengde av

 • Brød, cerealier, poteter, ris og pastaprodukter uten tilsatt fett
 • Magre melk og meieriprodukter, s.s skummet melk, mager yoghurt (0,1%) og magre oster (fett % < 10%)
 • Skinnfri kyllingfilet, kalkunbryst, eggehvite, magert grisekjøtt, linser og bønner
 • Frisk frukt og grønnsaker
 • Alle fettfrie leskedrikker, f. eks brus, saft, juice, kaffe og te uten melk/fløte

Samt små mengder vegetabilisk olje og margarin

Matvarer de bør unngå inkluderer blant annet;

 • Bakevarer med høyt innhold av fett
 • Hel og halvfete melk og meieriprodukter, f. eks ost, smør, kremfløte og rømme
 • Blandingsprodukter av kjøtt, kjøtt med mye fett og eggeplomme
 • Frukt og grønnsaksretter med tilsatt smør eller fløteprodukter

Det er viktig å spise matvarer fra alle matvaregrupper og så variert som mulig også for de som lever på en fettredusert diett! Dette er viktig for å sikre et så høyt naturlig inntaksom mulig av alle nødvendige næringsstoffer. 

Jen Keller, Kennedy krieger Institute, Baltimore, USA
Wellness and rehabilitation strategies

Tok for seg noen praktiske tips for å få en enklere hverdag. Mest fokus på ulike tilgjenglige hjelpemidler. Intet nytt!

MD Hugo Moser, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA
“Highlights of 2005 Scientific symposium”

ALD
Ny forskning viser at hos pasienter med biokjemiske forandringer i blodet men forøvrig uten symptomer og uten endringer på MR, kan tilskudd av Lorenzos olje forebygge utbrudd av den alvorlige formen for sykdom.

AMN
Tilskudd med Lorenzos olje kan trolig forsinke utviklingen av denne sykdommer. Klinisk studie for å se nærmere på dette er nå i gang. I denne studien inkluderer man også middelaldrende kvinnelige bærere, da man i dag har kunnskap om at noen av disse også utvikler symptomer.

MLD
Det er utviklet en MLD-musemodell som har gjort at forskere er nå i gang med å teste og utvikle ERT- behandling. Man er nå på ”musemodell-stadiet”.

Krabbes
Det er utført en studie med beinmargstransplantasjon hos barn med sykdommen før 1 mnd alder. Alle barna i studien hadde eldre søsken som hadde død av Krabbes. Erfaringene med disse barna tilsier at beinmargstransplantasjon selv ved så tidlig alder ikke kurere sykdommen, men bedrer utfallet av sykdommen og øker overlevelsen.

I tillegg jobbes det intensivt med å utvikle dyremodeller for sykdommen. Det jobbes også med å få virus til å frakte enzymet som mangler inn i cellene.

Trolig vil man i årene som kommer lage kombinasjoner av ulike terapier for å oppnå best mulig resultater.

Canavans
Genterapi
, til nå ikke god nok effekt

Stamcelleterapi, ikke god nok effekt med de stamcellene som er forsøkt til nå.

ERT – Enzymet kan foreløpig ikke krysse blod/hjernebarrieren.

Diett tiltak, kosttilskudd som produserer acetat til hjernen. Håper at dette vil kunne gi hjernen mulighet til å produsere myelin.

Det er nå identifisert mildere varianter av sykdommen hvor man per i dag tror at disse kan ha god effekt av diett/acetat tilskudd strategien.

Alexanders
Genfeilen er nå identifisert. Men man jobber ut i fra en hypotese om at det kreves noe mer for å utvikle sykdommen. Da sammen mutasjon kan forårsake forskjellige former av Alexander (infantil, juvenil og adult form).

Når man får et barn med infantil eller juvenil form, kan det finnes andre i familien med genfeilen, men som ennå ikke har fått symptomer. Det er derfor viktig å sjekke foreldre og søsken.

Cadasil
Stor forskjell i symptomer. Mange trolig udiagnostisert. Symptomene er alt fra migrene, slag og til mer alvorlig påvirkning av hjernen.

Det er vist at noen antidepressiva og medisiner brukt ved hjerteinfarkt kan være skadelig for disse pasientene. (Medisiner som reduserer blodkoaguleringen)

Det er startet opp en klinisk studie for å se på effekt av Alzheimers medikanet for denne gruppen. Studien ønsker flere deltagere. Et inklusjonskriterie er at pasienten må ha en viss påvirkning i sin kognitive funksjon.

Uten kjent diagnose
I løpet av de siste 10-15 år er det identifisert mange forskjellige leukodystrofier ved bruk av MR bilder. På begynnelsen av 1990-tallet var 50 % av leukodystrofiene ukjent diagnose. Nå er dette tallet redusert til ca 15-25 %. Essensielt for denne utviklingen er noen sentrale samlingsarenaer for MR bilder for å identifisere nye diagnoser.

De fleste MR-bilder med leukodystrofier skyldes genetiske og arvelige tilstander (fremadskridende?). Men noen skyldes også virus infeksjon av hjernen, samt noen skyldes kromosomabnormaliteter.

Anya Syrkin, herbalist, Colombia, USA
”Herbal remedies”

Undervisning i gruppe hvor hun gikk i gjennom ulike urter og planter som kan virke inn og hjelpe mot plager i urinveiene, nervesystemet og bedre immunsystemets funksjon.

Hun understreket at et godt kosthold var viktig i bunnen for denne behandlingen.  

MD Sakkubai Naidu, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA
MD Marjo van der Knapp, Amsterdam, Nederland

Naidu har inngått et samarbeid med ULF i USA. Alle som ønsker kan sende medisinsk historie, MR-bilder og prøvesvar til ULF. Disse sender materialet til Naidu som ser på det og sender dette til en annen utvalgt lege. Begge gir to individuelle tilbakemeldinger. Dette arbeidet med at noen få ser mange uten kjent diagnose har ført til identifisering av to nye diagnoser siste år:

 • Adult onset axonal spheriods
 • Postnatal hipoxic ischemia-like encephalopathy

Motsvarende arbeid drives i Europa med Marjo Van der Knapp som sentral person. Dette arbeidet er ikke like organisert, men Van Der Knapp mottar ca 500 slike kasus per år. Hun har bl. a identifisert

 • MLC/van der knapp syndrom (kjenner ca 200 tilfeller i verden stor opphopning i Tyrkia og India)
 • VWM/CACH
MD Charles Peters, Universiy of Minesota, Minneapolis , USA
“Current BMT & stem cell transplant research and progress”

Det finnes ulike typer stamceller, Autologus er stamceller som kommer fra en selv. Allogeneic er stamceller som kommer fra noen andre. Kilder til stamceller er beinmarg, navlestrengsblod og pleripheral blod????. Peters beskrev fordeler og ulemper med ulike stamcellene.

Oppsummering av stamceller for ulike leukodystrofier

MLD: BMT virker ikke ved den infantile formen. Hvis man skal gjøre BMT på de andre formene for MLD må dette gjøres før pasienten viser symptomer. Det er vist best resultat for personer mellom 6-20 år. Personer over 30 år har dårlig effekt av denne behandlingen.

ALD: best resultater på pasienter i tidlig fase. BMT før 7 år viser det amerikanske materialet 100% overlevelse. Pasienter transplantert mellom 7-15 år har en overlevelse på 50 %. BMT for personer over 15 år viser liten effekt og høy dødelighet, og det tilbys ikke denne type behandling til pasienter over 15 år per i dag.

I tilegg jobbes det på forskningsfronten med å utvikle stamceller som kan remyelinisere. Dyrestudier på dette er veldig oppløftende. Men forsøk på MS-pasienter har til nå vært skuffende.

BMT sees i dag på primært som livreddende terapi og ikke kurerende behandling.

MD Paul Watkins, Kennedy Krieger Institute, Boltimore, USA
Biochemestry of ALD

Ved ALD akkumuleres very long chain fattyacids (VLCF). Kilder til dette er via kosten og egen syntese. Fettsyreoksidasjonene skjer normalt i mitokondriene og peroxisomene. I mitokondriene oksideres medium lange fettsyrer og ca 85 % av de lange fettsyrene. Men det er kun peroxisomene som kan oksidere VLCF.

Ved ALD vet man at fettyreoksidasjonen av veldig lange fettsyrer ikke fungerer. Men enzymet som mangler er ikke en av enzymene direkte forbundet med denne fettoksideringsprosessen. Derimot mangler man et enzym i membranen til peroxisomene. Per i dag vet man ikke hvilken oppgave dette enzymet har. Men man vet at proteinene tilhører en familie med transportproteiner. ERT vil trolig ikke kunne være løsningen for pasienter med ALD da feilen ligger i et protein i membranet.

MD Edvard Kaye, Genzyme Corporation,
”Utvikling av nyfødt screening for lysosomalesykdommer

Tilstandene og aktuell behandling er listet opp under

 Krabbe   

 -Transplantasjon av navlestrengsblod      

 Gaucher 

 - Enzymbehandling (ERT)

 Fabry 

 - Enzymbehandling (Fabrazyme, ERT)

 Pompe

 - Trolig tilgjennelig ERT i løpet av 2006

 Nieman-Pick (A/B)

 - Fase 1 klinisk studie i gang.

 

Det er nå utviklet en ny metode som kan gjøre at man kan screene for flere sykdommer ved å analyserer for mange enzymer på en enkelt bloddråpe.

Kaye nevnte også at vi trolig nærmer oss et paradigmeskifte for nyfødt screening, hvor man nå beveger seg mot å, i hvert fall kommersielt, kunne tilby screening for sykdommer hvor det finnes behandling, men ikke kurativ behandling.

MD Hugo Moser, Kennedy Krieger Institute, ”ALD Screening”

I dag screenes kun guttebarn i familier hvor sykdommen er kjent fra tidligere

 1. Lorenzo oljens beskyttende effekt i tildlig fase.
 2. Gutter med tidlig stadie av hjerneaffeksjon har effekt av BMT

Dette er to ting som taler for screening. Per i dag er 15 % allerede ved diagnosetidspunktet alvorlig affisert av sykdommen. Disse har ikke effekt av BMT og BMT er forbundet med høy dødelighet.

Over 500 forskjellige genfeil leder til ALD. Det er derfor ikke mulig med gentester for denne sykdommen. De lange fettsyrene er funnet forhøyet allerede ved fødsel hos gutter med ALD. Moser og hans gruppe jobber nå med å finne ut hvilket fettkomponent som lettest og med størst sikkerhet kan studeres i blodet til nyfødte. De antar at det vil ta ca 3 år før man vil kunne ha tilgjenglig en screeningmetode for ALD.

Av Marianne Lindmark, Frambu