Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Skriver masteroppgave om MLD

Det finnes ikke mye pedagogisk fagstoff på norsk som omhandler barn med diagnosen MLD. Torill Øverby Kvans hovedfagsoppgave om "De sjeldne barna" er et hederlig unntak. Men nå er Norunn Garvik i full gang med en masteroppgave med arbeidstittelen "Den kommunikative prosessen i livet - en etnografisk intervjustudie om barn med diagnosen MLD".

Norunn Garvik fra Odda er travelt opptatt for tida med å ta mastergrad i spesialpedagogikk ved Universistetet i Stavanger. Masteroppgaven står for tur, og hun har valgt å sette fokus på en såvidt ukjent diagnose som MLD i sin oppgave. Om bakgrunnen for dette valget sier Norunn:

- Jeg har de 3 siste årene jobbet i en bolig for multihandikappede barn ved siden av studiene. Gjennom dette arbeidet har jeg blitt kjent med Frambu og etter hvert også diagnosen MLD. På Frambu har Torill Øverby Kvan vært en god støttespiller og samtalepartner.   

Masteroppgaven har fått arbeidstittelen "Den kommunikative prosessen i livet - en etnografisk intervjustudie om barn med diagnosen MLD".
- Jeg ønsker i denne studien å se på hva som skjer i samspill og kommunikasjon med barn som har MLD. Jeg vil undersøke hva foreldrene og ulike fagpersoner gjør, og hvordan aktørene selv opplever og erfarer interaksjonen med barna, forteller Norunn. Hun synes kommunikasjon med multihandikappede barn er et spennende område; de svake, små signalene mange av disse barna prøver å formidle til omgivelsene er ofte til stor glede for alle. Et lite smil kan i mange tilfeller lyse opp i en vanskelig hverdagssituasjon.

Norunn har hatt ei travel uke med mye reising og mange intervjuer. Hun har intervjuet 4 familier spredt over hele landet. Også flere av omsorgspersonene rundt barna er blitt intervjuet under besøk i barnehager den siste uka. Hun håper også å få sendt ut et spørreskjema til fagpersoner hun ikke har fått besøkt. Og mindre travelt vil det neppe bli med det første; målet er at oppgaven skal være ferdig skrevet til 26. mai! Det er vel en viss fare for at deler av påskeferien ryker i år?

Norunn2 (600 x 375).jpg 

Travel reiseuke for Norunn - her fra hurtigbåtkaia på Sandstad, Hitra.

Norunn forteller videre at hun synes det er betryggende å høre at alle hun har intervjuet er entydige i at barna fortsatt "er med". Selv om de fleste av barna som deltar i studiet har mistet mye av evnen til å kommunisere, greier de fortsatt å uttrykke seg gjennom ulike signaler.

Etter endte studier ønsker Norunn seg en jobb hvor hun kan arbeide tett opp mot multihandikappede barn. En jobb innenfor PPT, med arbeidsoppgaver knyttet til denne spesielle gruppa, hadde vært ideelt. Og planer om videre studier - kanskje en mulig doktorgrad? - har hun ikke med det første.
- Nei, jeg tror jeg venter litt med det, forsikrer den travle studenten før hun går ombord i båten og starter på siste etappe av en hektisk reiseuke.