Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Dansk firma starter kliniske forsøk med MLD-barn

Danske Zymenex er blant de fremste i verden når det gjelder forskning på sykdommen MLD. På firmaets hjemmeside kan vi lese at det vil bli gjennomført kliniske forsøk allerede denne høsten.

Det danske teamet i Zymenex har i lengre tid forsket på å erstatte enzymet arylsulfatase A med med et syntetisk enzym de har kalt Metazym. Oppløftende forsøk med musemodeller er gjort, og danskene vil prøve å komme i gang med kliniske forsøk - dvs prøve ut erstatningsenzymet på syke MLD-barn - allerede denne høsten.

I løpet av 2007 håper forskerne å ha gjort unna kliniske forsøk i fase 1 og 2. I fase 1-forsøk prøver man ut enzymet på et mindre antall syke barn for å finne ut om behandlingen er sikker, om det har eventuelle bivirkninger, dosering, fordeler kontra ulemper ved behandlingen og publikasjon av forskningsresultatet. Under fase 2-forsøk prøves enzymet på et større utvalg av pasienter. Her gjelder flere av de samme observasjonene som i fase 1, men man ser også på langtids- og korttidseffekt av behandlingen. Det er langt fram fra kliniske forsøk til man har en effektiv behandling av sykdommen MLD.

Du kan lese mer om studiene og forsøkene på nettsiden til Zymenex her.

Parallelt med forskningen i Danmark foregår det medisinske forsøksstudier på MLD en rekke steder rundt om i verden. Det er sparsomt med opplysninger på nettet, men San Raffaele Forskningsinstitutt i Milano i Italia forsker på myelin-produserende celler til bruk ved behandling av MLD. Også her er det gjort forsøk med mus. En viss Dr. Erneston Borgazone leder forskningsteamet, og du kan lese mer om deres arbeid her.