Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Wilmas historie skaper engasjement hos broderfolket

Svenske Wilma er 3 år gammel og har diagnosen MLD. Foreldrene føler seg maktesløse i en livssituasjon der hjelpeapparatet fullstendig svikter. Hjelpemidler kommer alt for seint, og familiens bil har brutt sammen. I tillegg har Wilma store smerter, men får ikke den smertelindringa hun så sårt trenger...

Wilma og hennes familie bor i Lerbo utenfor Katrineholm, noen mil sørvest for Stockholm. Det er en sterk historie foreldrene Marie og Mikael har å fortelle. Wilma er i en fase av sykdommen hvor hun har tapt de fleste ferdighetene, og hun sliter med store smerter. Foreldrene føler seg maktesløse i den situasjonen de har havnet i: helsevesenet svikter, hjelpemidler uteblir, økonomien skranter og støtteordningene fra det offentlige fungerer ikke. Opp i alt dette gråter Wilma av smerter opptil 4 timer i ett strekk. I all sin fortvilelse vet ikke foreldrene hva de skal gjøre for å hjelpe Wilma med å lindre smertene hun har.

Hjelpemidlene de har bestilt kommer alt for seint, med det resultat at de er helt ubrukelige i forhold til Wilmas funksjonsnivå når de omsider blir levert. Mor til Wilma er sykemeldt, og faren har vært nødt til å slutte i jobben for å kunne pleie Wilma. Dette sliter naturlig nok på økonomien - familien har i tillegg også 4 andre barn å forsørge.

Foreldrene så til slutt ingen annen råd enn å gå til pressen for å fortelle om sin håpløse situasjon og, om mulig, få den hjelp de må ha krav på. Den første artikkelen i Katrineholms Kuriren kan du lese her.

Sveriges svar på VG - Expressen - plukket opp historien noen dager etter. Artikkelen kan du lese her

Artikkelen om Wilma skapte stort engasjement blant broderfolket. En bank tilbød seg å betale for reparasjon av familiebilen som hadde havarert, samt betale for en handikaptilpasset bilstol til Wilma. I tillegg har det strømmet til med støtteerklæringer fra hele Norden! Expressen hadde en oppfølger dagen etter - den kan du lese her.

Vel ei uke etter at artiklene om Wilma stod i Expressen, har avisa avlagt familien et nytt besøk. Foreldrene har ikke fått summet seg etter all oppmersomheten og støtten den har fått, men pappa Mikael lover å svare personlig på alle mail når ting har roet seg. Les artikkelen her.
I tillegg har familien skrevet dagbok for å skildre hva som har skjedd den siste uka. Dagboka er gjengitt i Expressen, og du kan lese den her.

PS! Familien er overveldet av all støtte og hjelp de har mottatt etter artikkelen i Expressen. Dersom noen ønsker å sende noen oppmuntrende ord til Wilma og foreldrene, kan det være en mulighet å bruke journalist Anna Wahlgren som videreformidler.