Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Nå kan du bestille masteroppgave

Norunn Garviks masteroppgave "Den kommunikative prosessen i livet - en intervjustudie av barn med diagnosen MLD" er nå tilgjengelig på Frambus nettsider. Oppgaven kan lastes ned som PDF-fil eller bestilles i papirutgave.

I vår foretok Norunn Garvik en intervjurunde med flere av foreldrene og fagpersonene til MLD-barna. Resultatet ble en masteroppgave med tittelen "Den kommunikative prosessen i livet - en intervjustudie av barn med diagnosen MLD". Foreldrene som deltok i intervjuene fikk tilsendt oppgaven tidlig i sommer, men den har først nå blitt tilgjengelig for andre.

Garvik analysert hva som skjer i samspill og kommunikasjon med barn med MLD og hvordan aktørene selv opplever og erfarer denne interaksjonen.

I drøftingen presenterer hun følgende fem påstander om kommunikasjonen:

  1. Kun ved å behandles som kommunikativ, vil barnet få kommunikative muligheter.
  2. I kommunikasjonen ved hjelp av de små signalers språk må man være 100% til stede.
  3. Ved å være et medierende redskap for barnet, kan man skape gode dialoger.
  4. Kun ved tolkning vil de små signalers språk få kommunikativ mening.
  5. Det viktigste er ikke hva man gjør, men at alle gjør likt.
(Fra nettsidene til Frambu)

Oppgaven kan du kostnadsfritt bestille her