Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Husk søknadsfrist for Frambu-opphold!

Det nærmer seg nytt kurs for MLD-gruppa på Frambu, og søknadsfristen er satt til 1. februar. Denne gangen vil det bli et felles kurs for familier med ulike leukodystrofier.

Kurset har fått tittelen "Å leve med en leukodystrofi" og blir arrangert 16.-20. april. Målgruppa denne gangen er barn og unge med MLD, ALD eller andre leukodystrofier, samt deres familier og støtteapparat. Kursprogrammet er ikke fastlagt foreløpig, så vi kan vel komme med ønsker? Søknadsskjema for kurset finner du her.

Assistenter som blir med vil også denne gangen få tilbud om eget program på ettermiddagstid.

I tillegg vil Frambu arrangere et eget fagkurs om utfordringer i møtet med barn
og unge med leukodystrofier den 19. april. Målgruppa her er støtteapparatet rundt barn og unge med leukodystrofier. Påmeldingsfrist er satt til 19. februar. Mer info om dette kurset finner du her.

 frambu.jpg
Klar for nytt Frambu-opphold til våren?