Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Så kunne Mathilde smile... til slutt!

Mathilde fikk diagnosen MLD for et snaut år siden. Foreldrene hadde tegnet barneforsikring i god tro om at en forsikringsutbetaling skulle komme jenta til gode. Men så enkelt var det ikke...

Ved forsikringsutbetaling til barn under 18 år blir faktisk overformynderiet i hver enkelt kommune stående som forvalter av pengene. Selv i saker der barna er såpass syke at man ikke kan regne med at de når myndighetsalderen, har lovverket fra 1927 hittil vært uangripelig. Familien Stensbråten har lenge kjempet for at Mathilde skal få nyte godt av pengene sine, men møtte liten forståelse fra overformynderiet. Først da de bestemte seg for å gå til NRK med det de mente var et håpløst lovverk forlengst utgått på dato, ble det fortgang i sakene. Justisminister Knut Storberget kom på banen med lovnader om at et nytt lovverk var under utarbeiding. Dessuten påpekte han at det var fullt mulig å utvise skjønn i tilfeller som Mathildes innenfor dagens vergemålslov.

Se video og artikkel her