Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Artikkel om Joakim

I tidsskriftet "Spesialpedagogikk" var det for ei stund tilbake en artikkel om Joakim. Her ble det satt fokus på den pedagogiske praksisen rundt Joakim i barnehagen og etter hvert også skolen. Samspillet mellom Joakim og barna rundt ham er ett av hovedelementene i artikkelen.

Artikkelforfatter er Herlaug Hjelmbrekke fra Levanger. Hun er ansatt som seniorrådgiver ved Trøndelag kompetansesenter og har jobbet mye med inkluderende skolemiljø. Herlaug fulgte Joakim og teamet rundt han gjennom 2-3 år - fra barnehage til skole. Gjennom intervjuer og observasjoner fikk hun inngående kjennskap med den pedagogiske praksisen rundt Joakim og ble etter hvert godt kjent med alle involverte. Dette resulterte i artikkelen i Spesialpedagogikk, flere foredrag (bla på Frambu) og et bidrag om inkludering i et kommende bokprosjekt. I tillegg har Herlaug også vært en sentral støttespiller for nettverkssamlinga for MLD-barn i Trøndelag.

Les artikkelen her

 MLD Norge/hjelmbrekke-1.jpg 

 

 

 

 

Herlaug Hjelmbrekke har skrevet artikkelen om Joakim og teamet rundt han.