Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Nettverkssamling for siste gang

I over 6 år har man hatt nettverkssamlinger for alle i støtteapparatet rundt MLD-barna i Trøndelag. Her har man utvekslet kunnskap og erfaringer omkring de daglige utfordringene man møter i jobben med disse barna. Det var Habiliteringstjenesten ved Trondsletten som i sin tid tok initiativet til nettverkssamlingene, og man har siden den gang hatt opptil 4 samlinger årlig.

Det er et svært velfungerende nettverk som nå oppløses. Mange gode støttespillere rundt barna våre har vært involvert i årenes løp. Men så er det jo en gang slik at noen barn faller i fra, og teamene rundt oppløses. Totalt har har 5 ulike team vært med i nettverket, hvorav alle de fire MLD-barna har vært representert med sine gode hjelpere. Nå som alle MLD-barna i Trøndelag har gått bort, ble det naturlig at nettverket ble oppløst. 

Det ble ei spesiell nettverkssamling på Strand oppvekstsenter den 4. mars. Ikke bare var dette siste gang de involverte møttes i dette forumet, men omstendighetene rundt var også spesielle denne gangen så kort tid etter at to av barna var gått bort. Likevel var nok det å kunne snakke sammen om felles opplevelser rundt dette veldig viktig.

Alle synes nettverkssamlingene har vært utviklende og til stor støtte for hverandre i den spesielle jobbsituasjonen man har vært oppe i. Mange erfaringer og opplevelser er delt med andre, og man har kunnet trekke veksler på hverandres praksis. Samlet sett har denne nettverksgruppa utviklet en enorm og viktig kompetanse på sitt felt. Vi får håpe at alle som har deltatt tar med seg denne kompetansen og sprer den videre i andre sammenhenger.

EN STOR TAKK TIL DERE ALLE FOR DEN UTROLIG VIKTIGE JOBBEN DERE HAR GJORT!

 

MLD Norge/Strand2.jpg

Blide deltakere på den siste nettverkssamlinga på Hitra.